Mediacja win-win w sporach nieletnich

„Korzyści jakie przynosi mediacja jej uczestnikom w prawie karnym, można także odnieść do mediacji w sprawach nieletnich. Pokrzywdzony zostaje «upodmiotowiony». Przestaje być anonimowy, może aktywnie wpływać na rozwiązanie sporu, ma szansę poznania motywów sprawcy, może też wyrazić swoje emocje wywołane czynem, uświadomić sprawcy, jakie skutki przyniósł jego czyn. Nie bez znaczenia pozostaje też współdecydowanie o formie zadośćuczynienia. Czasem polega ono na przeprosinach lub pracy na rzecz pokrzywdzonego, co dla osób postronnych może wydawać się nieadekwatne do popełnionego czynu. Również nieletni zostaje potraktowany podmiotowo. Często podstawoym motywem jego udziału w mediacji jest oczekiwanie łagodniejszego potraktowania przez organy wymiaru sprawiedliwości. Dzięki skonfrontowaniu z pokrzywdzonym dostaje szansę zrozumienia rezultatów własnego zachowania i powrotu do normalnego życia”.

Waszkiewicz P., Mediacja w sprawach nieletnich, w: Gmurzyńska E., Morek R., red. n., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018, s. 370.

miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach konsumenckich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach konsumenckich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach konsumenckich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach konsumenckich
miejsce na link do artykułu
o mediacjach w sporach konsumenckich

powrót na stronę początkową